Dyluniad Rolls-Royce SMR yn mynd ymlaen i gam nesaf yr asesiad rheoleiddiol

Read more