Fel rhan o’i ymrwymiad i fod yn agored ac yn dryloyw, mae Rolls-Royce SMR yn croesawu sylwadau a chwestiynau am ddyluniad ei SMR. Bydd eich adborth yn cael ei ymgorffori yn y broses GDA.

Sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth.

Cedwir eich sylwadau – gan gynnwys eich enw, cyfeiriad ebost ac enw’r sefydliad – i’w defnyddio dim ond mewn cysylltiad â’r broses GDA ar gyfer SMR cwmni Rolls-Royce. Bydd gohebiaeth yn ôl yn ymwneud â’ch adborth yn unig. 

Mae’n bosibl y bydd eich sylwadau’n cael eu cyhoeddi yn ddienw ar wefan GDA Rolls-Royce SMR ac yn cael eu defnyddio yn ystod trafodaethau â’n rheoleiddwyr wrth grynhoi sylwadau rydym wedi’u derbyn yn ystod y broses GDA. 

Drwy gyflwyno eich sylwadau rydych yn rhoi caniatâd i ni ddefnyddio eich gwybodaeth fel hyn